20 กุมภาพันธ์ 2562 ขอนแก่น ตาก พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน

กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ทั่วประเทศ (08.00น.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับคุณภาพดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ

สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 6 – 64 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ขอนแก่น, ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด ตาก, ตำบลเวียง อำเภอเมือง พะเยา, ตำบลพระบาท อำเภอเมือง ลำปาง, ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง ลำพูน, ต.ช้างเผือก อำเภอเมือง เชียงใหม่, ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/827483